FORMACIó

Cerca eficient d'informació

Analitza i concreta quina informació necessites. És útil resumir aquesta necessitat en una frase curta o en uns conceptes concrets.

Pensa si necessites limitar la informació segons un període temporal específic o una àrea geogràfica, en quins idiomes la pots llegir, si necessites un tipus de document concret...

Una vegada tinguis acotada la teva necessitat d’informació, podràs saber quins recursos d’informació has de consultar i com realitzar una bona recerca. 

Decideix en quines bases de dades buscaràs la informació, segons el tema de la teva recerca.

Abans de cercar, és útil consultar els manuals o pàgines d'ajuda per saber com interrogar cada base de dades: per exemple, d'Scopus: http://help.elsevier.com/app/answers/detail/a_id/3706/p/8150/c/8270

Construeix la teva estratègia de cerca i limita la cerca segons l'abast temporal, geogràfic o lingüístic que t'interessi.

Recomanacions si es busca per paraula clau (llenguatge lliure):

  • utilitza sinònims
  • si busques una sigla, busca també per la forma desenvolupada (ex.: UPC i Universitat Politècnica de Catalunya)
  • cerca en els idiomes en què pot estar la informació. En les bases de dades internacionals, buscarem com a mínim en anglès.
  • utilitza un nivell d'especialització adequat

També pots buscar amb llenguatge controlat. En aquest cas, cal seleccionar els termes adients d'una llista (encapçalaments de matèria o tesaurus).

Per combinar els termes de cerca s'utilitzen els operadors booleans (and, or, not).

Els operadors de proximitat s'utilitzen per recuperar paraules properes (que apareguin en un mateix camp, frase exacta...)

Els truncaments permeten ampliar la cerca: comput* recupera computers, computational... El símbol varia segons la base de dades.

Els símbols de substitució serveixen per recuperar diferents caràcters en una mateixa paraula: alumin?m recupera aluminium i aluminum. El símbol varia segons la base de dades.

Per a més informació, mira el tutorial sobre l'estratègia de cerca.

La cerca per camps recupera els termes en els camps de la base de dades que especifiquem (títol, autor, institució...)

  • Hi ha documents no rellevants per al teu treball?
  • No has recuperat cap document?
  • Falten documents en els resultats que saps que estan a la base de dades?

En aquests casos, refés l'estratègia de cerca: canvia els termes, limita o amplia la cerca.

Si has trobat un document pertinent, pot ser útil mirar com s'ha indexat dins de la base de dades per trobar-ne de similars.

Si els documents recuperats són útils per a la teva recerca, guarda'n les referències bibliogràfiques per poder-los consultar i citar més endavant. Et pot ajudar un gestor de referències com Mendeley.

L'estratègia de cerca


Darrera actualització: 19/06/2024