FORMACIó

Recursos i serveis d'informació en arquitectura, construcció i urbanisme

Recursos i serveis d'informació en arquitectura, construcció i urbanisme

Coneix els principals serveis i fonts d'informació en arquitectura, construcció i urbanisme i plataformes imprescindibles com Web of Science i Scopus.

 • Estratègies de cerca
 • Cerca a DiscoveryUPC
 • Bases de dades especialitzades
 • Cercadors web
 • Altres recursos d'interès (Web of Science, Scopus, etc.)
 • Com estar al dia en els àmbits darquitectura, construcció i urbanisme

 

El proper curs programarem noves sessions d'aquest taller.
 

Mentrestant trobaràs més cursos, tallers i webinars a Bibliotècnica, l'ICE i l'Escola de Doctorat.


Preu: Gratuït per a membres UPC. Externs, 25 eur/h.

Adreçat a: Doctorat, PDI

Paraules clau: Arquitectura, Cerca d'informació, La teva tesi doctoral, Recursos d'informació

Més informació: 

El curs es realitzarà si s'arriba a un mínim de cinc inscripcions. L'ICE expedeix un certificat d'assistència a les persones participants.

Per als doctorands, aquest taller forma part de l’itinerari “La teva tesi doctoral”. Es recomana en una fase inicial d’elaboració de la tesi.

L’itinerari “La teva tesi doctoral” està format pels tallers següents:

 1. Eines per organitzar la informació
 2. Recursos i serveis d’informació en...
 3. Gestors de referències 
 4. La publicació cientifica
 5. Visibilitat i indicadors d'impacte
 6. Elaboració del manuscrit de la tesi
 7. Ciència Oberta
 8. Gestió de dades de recerca
 9. DRAC per a doctorands