FORMACIó

BIBtip: Més enllà de Google

BIBtip: Més enllà de Google

Formació de 45' per Meet orientada a l'estudiantat de Grau i Màster però oberta a tota la comunitat UPC. Taller pràctic amb temps per fer preguntes i resoldre consultes.

Objectius:

  • Descobrir l’ús de Web of Science i Scopus per identificar l’impacte d’un paper (cites) o d’una publicació (indicadors d’impacte)
  • Descobrir l’ús de Web of Science i Scopus per identificar les publicacions en accés obert
  • Augmentar el coneixement i l’ús de les bases de dades Web of Science i Scopus​

El proper semestre es programaran nous BIBtips.
 

Ho anunciarem a Bibliotècnica, X i a la teva biblioteca.


Preu: Gratuït per a membres UPC. Externs: 25€

Adreçat a: Estudiants de grau, Màster

Paraules clau: BIBtip, Cerca d'informació, Recursos d'informació, Rumb TFE

Més informació: 

Aquest curs també es recomana per als alumnes que participen del servei Rumb TFE per consolidar la competència 'Ús solvent dels recursos d’informació'.