FORMACIó

BIBtip: Com buscar informació en arquitectura

BIBtip: Com buscar informació en arquitectura

Formació de 45' per Meet orientada a l'estudiantat de Grau i Màster però oberta a tota la comunitat UPC. Taller pràctic amb temps per fer preguntes i resoldre consultes.

Continguts:

Bases de dades especialitzades. Repàs de les característiques bàsiques i principals funcionalitats.

 • AVERY
 • RIBA
 • COAC
 • JSTOR
 • URBADOC
 • CSIC
 • ARCHIRES
 • DOCOMOMO
 • DETAIL INSPIRE 
 • WOS
 • SCOPUS
 • DIALNET

El proper semestre es programaran nous BIBtips.
 

Ho anunciarem a Bibliotècnica, X i a la teva biblioteca.


Preu: Gratuït per a membres UPC. Externs: 25€.

Adreçat a: Estudiants de grau, Màster

Paraules clau: Arquitectura, BIBtip, Cerca d'informació, Recursos d'informació, Rumb TFE

Més informació: 

Aquest curs també es recomana per als alumnes que participen del servei Rumb TFE per consolidar la competència 'Ús solvent dels recursos d’informació'.