ACTUALITAT

Guia bàsica sobre el procés de publicació dels articles científics

Guia bàsica sobre el procés de publicació dels articles científics

Disponible en accés obert la guia 'Escriptura d'articles científics: estructura, redacció, fases i publicació' de Lluís Codina i Carlos Lopezosa, professor i investigadors de la UPF.

Aquest treball presenta els elements més importants que afecten la redacció i publicació d'articles científics, però també tracta altres temes relacionats com:

  • la selecció de revistes on publicar
  • el procés de peer review
  • els costos de publicació (APC)
  • la visibilitat i l'impacte de les publicacions
  • la identitat digital dels autors, etc.

Aquesta guia pot ser d'utilitat per als investigadors novells i, també, per als doctorands que hagin optat per dur a terme una tesi per compendi de publicacions.