ESTUDIANTS

Catàleg de les biblioteques de la UPC

El Catàleg de les biblioteques de la UPC és l’eina que us permet localitzar els documents en qualsevol format que es troben a les biblioteques de la UPC.
 

Accés directe 
 

Al Catàleg hi podeu trobar els documents dipositats a les biblioteques, tant en suport imprès com en suport electrònic. També inclou documents que es troben en seus departamentals, instituts de recerca o altres unitats bàsiques de la UPC. Utilitzeu-lo per buscar:

  • Llibres, revistes, mapes, pel·lícules, DVD, diccionaris, etc. en suport físic.
  • Llibres i revistes electrònics, gratuïts i de pagament.
  • Tesis i TFG, PFM, tesines, ... de producció UPC en suport físic i en suport electrònic a text complet.
  • Fer cerques i guardar, imprimir i exportar els resultats obtinguts
  • Accedir al vostre espai personal, des d'on podeu fer reserves i renovar els vostres préstecs
  • Guardar cerques preferides i generar alertes periòdiques
  • Consultar el vostre historial de lectura
  • Cercar informació al Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya (CCUC) i accedir a altres recursos d’informació

Darrera actualització: 08/01/2019