ESTUDIANTS

Com exposo el meu TFG/TFM

Prepara't molt bé la defensa. Un tant per cent alt de la nota dependrà de com presentis el treball. Fes l'últim esforç i cuida especialment les recomanacions següents. Abans, però, fes una ullada a aquest vídeo, segurament detectaràs aspectes que s'han d'evitar.

 

Un 65% de la informació que es transmet en una exposició oral prové del llenguatge no verbal
 • La postura ha de ser natural (mostra les mans, estira braços i cames i evita fer tics gestuals com jugar amb el bolígraf, apartar-se els cabells, etc.).

 

 • La mirada ha d’estar connectada amb l’audiència, evita que es concentri a una banda de la sala o als mateixos interlocutors.

 

 • El volum de la veu ha de ser prou alt perquè arribi tant a les persones de les primeres files com de les últimes. També evita l'entonació monòtona, fes que sigui variada.

 

 • El ritme i la pronúncia no ha de ser ni massa ràpid ni massa lent així facilitaràs el seguiment del discurs.

 

 • El vestuari ha de ser l’adequat i sobretot que et sentis còmode.

 

Només un 35% de la informació que es transmet en una exposició oral prové del llenguatge verbal
 • Ordenar i estructurar l’explicació és fonamental: introducció, cos i conclusions. Utilitza també connectors discursius per relacionar idees, p. ex. per iniciar la intervenció utilitza frases com "en primer lloc parlaré de..."

 

 • Utilitza un vocabulari i un lèxic adequat al tema i a l'audiència a qui va dirigit. Utilitza termes tècnics amb propietat i evita molts multiús com per exemple: "cosa, tema, això de...."

 

 • Les frases han d’estar ben construïdes, evita oracions molt llargues i l'ús de mots crossa tipus "o sigui..., doncs..., aleshores..., vull dir..., etc."

 

 • El missatge ha de ser clar i concís i no ha de contenir errors ni de forma ni de contingut. Utilitza terminologia especialitzada.

 

 • Si utilitzes suport audiovisual (presentació de diapositives, vídeos, etc) que tingui una unitat d'estil i evita abusar de les transicions i animacions.

 

 • Ajusta l'exposició al temps que disposis. Assaja a casa perquè no et falti ni et passis del temps.
Evitar els nervis i tranquil·litzar-se essencial pel dia de la defensa
 • Tingues cura de la imatge i porta roba amb la que et trobis còmode/a.

 

 • Arriba abans de l’hora a la sala assignada per estalviar-te presses de darrera hora i poder concentrar-te amb la defensa i comprovar l’equipament.

 

 • Manté la confiança. El teu tutor/a ha avaluat positivament el treball per a ser defensat i portes molts mesos treballant en tema escollit, així que coneixes el tema en profunditat.

 

 • Evita fer canvis de darrera hora en la presentació.

 

 • Realitza algun exercici relaxant.

 

 • Guarda la presentació en més d’un format i porta-la en més d’un dispositiu.

 

 • Porta aigua.

Darrera actualització: 06/11/2023