RECURSOS ELECTRòNICS

Recursos electrònics

Consulta les revistes electròniques disponibles de:

Les bases de dades de Geomàtica que destaquem són:

Les bases de dades d'Edificació destacades són:

No oblideu les bases de dades multidisciplinars AENORmás, Scopus i Web of Science així com els diferents recursos que anem recollint a Diigo i Diigo - Geomàtica.

A més a més, amb motiu de la suspensió de l'activitat lectiva a causa de la COVID-19, alguns editors i proveïdors ofereixen, de manera temporal, continguts addicionals i millores de les condicions d'accés als recursos d'informació contractats.


Darrera actualització: 06/05/2020