COL·LECCIONS

Treballs de Fi de Grau EEBE

La Biblioteca de l’Escola d’Enginyeria Barcelona Est (EEBE) presenta un estudi dels Treballs de Fi de Grau (TFG) de l’Escola dipositats a UPCommons. Per dur a terme l’estudi s’han recuperat tots els registres de la col·lecció 'Treballs acadèmics' de l’Escola d’Enginyeria de Barcelona Est dipositats fins el 31.12.2021, així com el nombre de descàrregues i visites durant l’any 2021. Per tant, totes les dades de l’estudi fan referència als TFG dipositats fins aquesta data.

Donat que la comunitat ‘Escola d’Enginyeria Barcelona Est’ d’UPCommons inclou els treballs dels antics plans d’estudi de l’Escola Universitària d’Enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona (EUETIB), aquests també són objecte d’estudi.  Així, d’ara en endavant, quan parlem dels TFG de l’EEBE, cal tenir en compte que també inclouen aquests.

L’objectiu de l’estudi és obtenir dades generals del conjunt de documents analitzats, així com dades més detallades d’aquells treballs més consultats. Es preveu repetir l’estudi anualment amb les dades corresponents a l’any anterior.

 

Dades generals

Nombre de treballs i distribució per titulacions:

S’han dipositat un total de 4002 registres a la comunitat ‘Escola d’Enginyeria Barcelona Est’.

El graus amb més estudiants matriculats lògicament tenen major presència a UPCommons. El Grau en Enginyeria Mecànica és el que té major nombre de treballs:

 • ENGINYERIA TÈCNICA INDUSTRIAL, ESPECIALITAT EN ELECTRICITAT (Pla 2002): 134
 • ENGINYERIA TÈCNICA INDUSTRIAL, ESPECIALITAT EN ELECTRÒNICA INDUSTRIAL (Pla 2002): 176
 • ENGINYERIA TÈCNICA INDUSTRIAL, ESPECIALITAT EN MECÀNICA (Pla 2002): 345
 • ENGINYERIA TÈCNICA INDUSTRIAL, ESPECIALITAT EN QUÍMICA INDUSTRIAL (Pla 2002): 183
 • GRAU EN ENGINYERIA BIOMÈDICA (Pla 2009): 321
 • GRAU EN ENGINYERIA DE L'ENERGIA (Pla 2009): 342
 • GRAU EN ENGINYERIA DE MATERIALS (Pla 2010): 64
 • GRAU EN ENGINYERIA ELÈCTRICA (Pla 2009): 420
 • GRAU EN ENGINYERIA ELECTRÒNICA INDUSTRIAL I AUTOMÀTICA (Pla 2009): 616
 • GRAU EN ENGINYERIA MECÀNICA (Pla 2009): 1049
 • GRAU EN ENGINYERIA QUÍMICA (Pla 2009): 352

Idioma:

El castellà és l’idioma més freqüent, emprat a un 48.6% dels treballs, seguit del català, a un 40.4%. L’anglès és el tercer idioma més emprat, ja molt allunyat amb un 9.9%.

 

Empresa:

Un total de 296 TFG s’han fet en el marc de col·laboració amb alguna empresa o institució.

Consulteu el llistat de les empreses o institucions amb què s’ha col·laborat.

Condicions d'accés:

La major part dels treballs s’han publicat en accés obert.


Darrera actualització: 25/10/2022