NOVA PàGINA WEB SOBRE CIèNCIA OBERTA

Nova pàgina web sobre Ciència oberta

Nova pàgina web sobre Ciència oberta

De què parlem quan parlem de Ciència Oberta a la UPC? Parlem de publicació científica, de dades de recerca FAIR, de mètriques, d'integritat, d'educació en obert i de molt més. Consulta la nova pàgina i coneix també totes les accions que el personal investigador pot fer per incorporar la ciència oberta en l'activitat de recerca.

Més informació