#GEODOCTORATUPC

#GEODoctoratUPC

#GEODoctoratUPC

#GEODoctoratUPC és un projecte del Servei de Biblioteques, Publicacions i Arxius de la UPC amb el suport de PRISMA, l’Escola de Doctorat i el Servei de Gestió Acadèmica de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) que permet visualitzar el país d’origen dels estudiants de doctorat que hi han presentat les seves tesis doctorals al llarg de la seva història.

GeoDoctoratUPC fa palès l’alt grau d’internacionalització que tenen els programes de doctorat impartits per la UPC:

  • 6986 Doctors/Doctores i tesis
  • 100 Països
  • 221 Programes
  • 65 Unitats UPC

GEODoctoratUPC mostra:

  • El país d’origen dels doctorands i les doctorandes de la UPC.
  • Els programes de doctorat i les unitats acadèmiques de la UPC que els imparteixen o els han impartit.
  • Els títols de las tesis i, si està disponible, l’enllaç al text complet.