ASSIGNACIó D'APCS DURANT LES VACANCES D'ESTIU

Assignació d'APCs durant les vacances d'estiu

Assignació d'APCs durant les vacances d'estiu

Durant les vacances d'estiu, les sol·licituds d'APCs s'aniran gestionant puntualment.
Què són els acords transformatius i quins ajuts té la UPC per publicar en accés obert? A Bibliotècnica us expliquem com els acords entre institucions i editorials estan evolucionant per donar suport a la publicació en accés obert immediat. En aquests moments la UPC té acords signats amb:

  • Elsevier
  • Wiley
  • Springer
  • ACS
  • altres ajuts (Frontiers, RSC, etc.)

Analitzades les APCs assignades durant el primer semestre i a partir del 23 de juny de 2022, s'amplia l'assignació d'APCs per grup de recerca a un màxim de 8, sense limitar-ne un nombre específic per editorial.