ACTUALITZACIó DE L'OBSERVATORI DE L'ACCéS OBERT

Actualització de l'Observatori de l'accés obert

Actualització de l'Observatori de l'accés obert

L'Observatori de l'accés obert mostra per a cada any des del 2011, els articles científics de les 11 universitats participants publicats en accés obert i en tancat. Fins el 2021 el grau d'obertura s'ha calculat a partir de les dades extretes de Web of Science i Scopus, però a partir del 2023, s'utilitzen les dades extretes d'Openalex a partir del ROR de cada universitat. Després d'eliminar els duplicats, a partir del DOI es recupera el nombre d'articles que:

  • s'han publicat en revistes d'accés obert pures
  • s'han publicat en revistes híbrides, és a dir revistes de subscripció que ofereixen als autors publicar en accés obert de forma immediata mitjançant el pagament d'una Article Processing Charge​​​​
  • tenen accés gratuït però els articles no tenen cap llicència: bronze
  • només es troben en obert en repositoris institucionals o temàtics
  • no es troben en accés obert

La informació s'actualitza 2 cops l'any, durant els mesos d'abril i octubre.