TRACTAMENT F0319 ARXIVEM LA COVID19

Tractament F0319 Arxivem la COVID19

Responsable del tractament:

Universitat Politècnica de Catalunya.

Servei de Biblioteques, Publicacions i Arxius.

934 015 828

info.bibliotequesArrobaupc.edu

Dades de contacte del delegat de protecció de dades: Universitat Politècnica de Catalunya
Finalitat del tractament: F03.19 Gestió de premis, concursos, donacions o esdeveniments similars organitzats per la UniversitatArxivem la COVID19
Legitimació: Amb el seu consentiment explícit, el tractament de les dades permetrà crear una memòria pública plural dels efectes socials de la COVID19.
Destinataris: Les vostres dades no es comunicaran a tercers, tret que hi hagi una obligació legal, i exceptuant el nom i cognoms de l'autor/autors que es publicaran als mitjans electrònics de la universitat.
Drets de les persones: Sol·licitar l'accés, la rectificació o supressió, la limitació del tractament. Oposar-se al tractament. Portabilitat de les dades
Termini de conservació: Mentre sigui necessari per a qualsevol dels propòsits que es descriuen a la nostra política de conservació
Reclamació: Si no ha estat satisfet l'exercici dels vostres drets, podeu presentar una reclamació davant l'APDCAT: apdcat.gencat.cat 

Darrera actualització: 28/04/2020