PRéSTEC DE DOCUMENTS

Préstec interbibliotecari

A efectes de préstec interbibliotecari, són membres de la UPC:

  • PDI, PTGAS (actiu i jubilat) i estudiants de la UPC (grup I)
  • Grup UPC, UPC Alumni i altres entitats amb acords (grup II)

Pots demanar originals o còpies de documents que no estan disponibles a les biblioteques de la UPC.

Subministrem tot tipus de documents (llibres, articles de revista, tesis doctorals, informes tècnics, patents, conferències, etc.) de qualsevol país del món i en qualsevol llengua.

Els documents sol·licitats a través d'aquest servei només es poden utilitzar per a ús privat, docent o d'investigació.

Consulta el DiscoveryUPC per veure si el document es troba a la UPC. Si hi és, ves directament a una biblioteca de la UPC.

Si el document no es troba a cap de les biblioteques, emplena el formulari de sol·licitud de préstec interbibliotecari.

Si vols en préstec un document d'una altra biblioteca universitària pública catalana (CSUC), utilitza primer el Préstec Consorciat (PUC), sempre i quan siguis un usuari autoritzat per al PUC (PDI, PTGAS, estudiants UPC i UPC School, PTGAS Grup UPC i PDI/PTGAS jubilat).

El cost depèn del tipus de document sol·licitat i del lloc on s'hagi de demanar.

És un servei subjecte a tarifes, tot i que la majoria de reproduccions d'articles de revista o capítols de llibre s'aconsegueixen dins d'algun acord d'intercanvi d'articles gratuït entre biblioteques (només per a PDI, PTGAS i estudiants de la UPC).

L'import de la petició s'ha de pagar en efectiu en el moment en què es lliura el document.

Si ets PDI o PTGAS de la UPC, pots pagar a càrrec d'una unitat estructural.

El temps d'espera depèn del tipus de document i de la biblioteca subministradora.

En el moment de rebre la sol·licitud, la biblioteca t'informarà del cost i del termini previst.

Envieu les sol·licituds per correu electrònic a sod.bibliotequesupc.edu.

També podeu omplir el formulari per donar d'alta el vostre centre.

 

Tarifes per a institucions externes:

Biblioteques  Reproducció

  Préstec

Catalunya

 0,12 € / pàg. + IVA*

 Gratuït

Estat Espanyol

 3,30 € / pàg. + IVA**

 + 1 € per cada bloc addicional de 10 pàg.

 8 €
 

Europa, Estats Units i resta del món

 16 € (o 2 cupons IFLA)  24 € (o 3  cupons IFLA)

 

*Gratuït si la biblioteca està adherida a l'Acord d'Intercanvi d'Articles (AIA).

**Gratuït si la biblioteca està adherida a l'Intercambio compensado de artículos científicos (ICAC).

 


Darrera actualització: 10/05/2024