OBSERVATORI DE L' ACCéS OBERT

Observatori de l'accés obert

Aquest observatori té per objectiu fer el seguiment de l'estat de l'Accés Obert a les universitats catalanes. Actualment, la font d'informació utilitzada és Openalex.

Seguint les iniciatives d'altres països com Dinamarca, Països Baixos i el Regne Unit, aquest observatori mostra els resultats de les institucions participants obtinguts a partir d'una mateixa metodologia. També presenta la informació agregada.

Els resultats complementen les dades que mostra l'indicador de publicacions en accés obert del Portal de Recerca de Catalunya (PRC). Aquest indicador presenta el nombre total de publicacions i tesis que hi ha al PRC en accés obert i tancat i la mitjana de publicacions en accés obert. Més informació sobre l'indicador del PRC.

L'Observatori també es complementa amb els termòmetres de l'Accés Obert de la Universitat de Barcelona, la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat Politècnica de Catalunya i la Universitat Pompeu Fabra.  

Properament, l'Observatori presentarà els costos dels investigadors i de les institucions a l'hora de publicar en obert.

 

L'Observatori mostra per a cada any des del 2011, els articles científics de cada universitat publicats en accés obert i en tancat.

Fins el 2021 el grau d'obertura s'ha calculat a partir de les dades extretes de Web of Science i Scopus i utilitzant l'Unpaywall. El dataset amb les dades 2011-2021 està publicat a CORA-RDR. 

A partir del 2023, s'utilitzen les dades extretes d'Openalex a partir del ROR de cada universitat. 

Després d'eliminar els duplicats, a partir del DOI es recupera el nombre d'articles que:

  • s'han publicat en revistes d'accés obert puresPura
  • s'han publicat en revistes híbrides, és a dir revistes de subscripció que ofereixen als autors publicar en accés obert de forma immediata mitjançant el pagament d'una Article Processing Charge​​​​Híbrida
  • tenen accés gratuït però els articles no tenen cap llicència: bronze Bronze
  • només es troben en obert en repositoris institucionals o temàtics Repositoris
  • no es troben en accés obert No accés obert 

Quan un article es troba en un repositori però no està en accés obert perquè té un embargament no es comptabilitza com accés obert.

Quan un article està publicat en obert en una revista i en un repositori es comptabilitza una única vegada, prioritzant la publicació en la revista i no el dipòsit en el repositori (grafics 1 i 2).

En canvi, en el gràfic 3, es presenta una columna per a cada universitat participant i es mostra la disponibilitat de còpies en repositoris de les opcions pura, híbrida i bronze.

La informació s'actualitza 2 cops l'any, durant els mesos d'abril i octubre. 

Resultats agregats

Universitats participants

Universitat de Barcelona (UB)             Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)          Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

 

Universitat Pompeu Fabra (UPF)               Universitat de Girona (UdG)           Universitat de Lleida (UdL)

 

Universitat Rovira i Virgili (URV)                   Universitat Oberta de Catalunya (UOC)               Universitat Ramon Llull

 
 
 
Universitat Internacional de Catalunya (UIC)
                                                                            Universitat de Vic. Universitat Central de Catalunya                                                                                                                                                                                                                         

Per a més informació sobre les dades de cada institució: 

Universitat de Barcelona: odcArrovaub.edu

Universitat Autònoma de Barcelona: ddd.bibArrovauab.cat

Universitat Politècnica de Catalunya: info.bibliotequesArrovaupc.edu

Universitat Pompeu Fabra: repositoriArrovaupf.edu

Universitat de Girona: biblioteca.projectesArrovaudg.edu

Universitat de Lleida: portal.recercaArrovaudl.cat

Universitat Rovira i Virgili: repositoriArrovaurv.cat

Universitat Oberta de Catalunya: ciencia_obertaArrovauoc.edu 

Universitat Ramon Llull: vicerectorat.recercaurl.edu

Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya: produccio.cientificaArrovauvic.cat

Universitat Internacional de Catalunya - Barcelona: repositoriArrovauic.es

 

 


Darrera actualització: 24/05/2024