FORMACIó

Ús ètic de la informació

L'elaboració de qualsevol treball acadèmic implica la consulta prèvia de diferents fonts d'informació sobre el tema triat. L'ús d’informació té implicacions ètiques i legals regulades per la legislació vigent.

Recorda que cal citar les fonts d'informació consultades de forma normalitzada al final del teu treball. També és possible que necessitis reproduir en el teu treball algun fragment de text i/o imatge d'altres autors. Consulta com citar i elaborar la bibliografia.

El plagi: què és i com s'evita


Darrera actualització: 28/04/2022