ACTUALITAT

Revisió de currículums

Revisió de currículums

Us recordem que la Biblioteca ofereix un servei de revisió de CV per les diverses acreditacions acadèmiques de l’AQU i de l’ANECA així com per demanar sexennis de recerca. Aquest servei consisteix en:

- trobar indicis de qualitat de les vostres publicacions tant de les revistes com de les editorials (Índex SPI);

- buscar citacions als vostres treballs a la Web of Science, Scopus o Google Scholar;

-  unificar perfils a la Web of Science i a Scopus;

- comprovar que els vostres treballs són en accés obert.