GESTIó DE PREMIS, CONCURSOS, DONACIONS O ESDEVENIMENTS SIMILARS ORGANITZATS PER LA UNIVERSITAT

Tractament F0319 Gestió de premis, concursos, donacions o esdeveniments similars organitzats per la Universitat

Responsable del tractament:

Universitat Politècnica de Catalunya.

Servei de Biblioteques, Publicacions i Arxius.

934 015 828

info.bibliotequesArrobaupc.edu

Dades de contacte del delegat de protecció de dades: Universitat Politècnica de Catalunya
Finalitat del tractament: F03.19 Gestió de premis, concursos, donacions o esdeveniments similars organitzats per la UniversitatRealització d’un sorteig entre els participants en l’enquesta de satisfacció de les biblioteques de la UPC
Legitimació: Amb el seu consentiment explícit, el tractament de les dades permetrà la participació en el sorteig  
Destinataris: Les vostres dades no es comunicaran a tercers, tret que hi hagi una obligació legal, i exceptuant el nom i cognoms del/s guanyador/s que es publicaran als mitjans electrònics de la universitat.
Drets de les persones: Sol·licitar l'accés, la rectificació o supressió, la limitació del tractament. Oposar-se al tractament. Portabilitat de les dades
Termini de conservació: Mentre sigui necessari per a qualsevol dels propòsits que es descriuen a la nostra política de conservació
Reclamació: Si no ha estat satisfet l'exercici dels vostres drets, podeu presentar una reclamació davant l'APDCAT: apdcat.gencat.cat 

Darrera actualització: 22/05/2019