PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Legislació de propietat intel·lectual

S'ofereix una una selecció de legislació estatal i internacional,  total o parcialment relacionada amb els drets de propietat industrial i intel·lectual.

 

Propietat intel·lectual

Aquest és el text consolidat que incorpora les modificacions del Real Decreto-ley 12/2017, de 3 de julio (BOE 158) i de la Ley 21/2014, de 4 de noviembre (BOE 268)

Propietat industrial
Serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic
Identificadors bibliogràfics
Bases de dades
Ensenyament universitari

Es detallen els darrers articles modificats de la Llei de propietat intel·lectual, regulats pel RD 12/2017 i per la Ley 21/2014

 

Article 31.2

Quan es poden fer còpies per a usos privats

Article 25.6

Qui ha de pagar la compensació equitativa per còpia privada

Article 25.7 Qui queda exempts del pagament de la compensació equitativa per còpia privada
Article 25.10 Quines funcions ha d'exercir la persona jurídica que representa totes les entitats de gestió de drets
Article 32.2

Quan han de pagar una compensació equitativa (coneguda com a "taxa Google") els prestadors de serveis electrònics agregadors de fragments no significatius de publicacions o de webs d'actualització periòdica

Article 32.3-32.5

Què permet el dret d'il·lustració amb finalitats educatives o de recerca científica
Article 37bis

Quins usos poden fer els centres educatius, museus, biblioteques, hemeroteques accessibles al públic, així com els organismes públics de radiodifusió, arxius, fonoteques i filmoteques, de les obres òrfenes disponibles al seu fons

Article 28.1

Quin és el termini per al domini públic de les composicions musicals amb lletra

Article 112 Quin és el termini per al domini públic de les gravacions d’interpretacions artístiques i execucions musicals publicades o comunicades lícitament al públic mitjançant un fonograma
Article 119 Quin és el termini per al domini públic dels fonogrames que hagin estat publicats o comunicats lícitament durant els 50 anys posteriors a la seva gravació
Article 110bis

Quan l’artista (intèrpret o executant) pot revertir el contracte de cessió de drets al productor del fonograma

Articles 138, 151.5, 153-159 i 162

Quines són les infraccions i procediments sancionadors de les entitats de gestió de drets i de la Comissió de Propietat Intel·lectual
Directives europees
Drets d'autor
Obres òrfenes
Bases de dades
Tractats internacionals
WIPO Lex: España

Darrera actualització: 23/01/2019