INVESTIGADORS

Citacions per article

Indicador que permet saber la quantitat de citacions que ha rebut una publicació.

 

Descarrega les instruccions per buscar les citacions rebudes per un article a les principals fonts d'informació.

IMPORTANT:

Citacions al WoS   Ctacions a Scopus  Citacions a Google Scholar 


Darrera actualització: 24/01/2019