OBSERVATORI DE L'ACCéS OBERT UB-UPC-UOC

Observatori de l'accés obert UB-UPC-UOC

Aquest observatori té per objectiu fer un seguiment de l'estat de l'Accés Obert a la Universitat de Barcelona, a la Universitat Politècnica de Catalunya i a la Universitat Oberta de Catalunya. Per una banda, es vol mesurar i mostrar la producció científica en obert d'aquestes institucions i per l'altra es vol analitzar els costos i els hàbits dels investigadors a l'hora de publicar en obert.

Seguint les iniciatives d'altres països com Dinamarca, Països Baixos i Regne Unit, aquest observatori vol reunir els resultats de diverses institucions de recerca obtinguts a partir d'una mateixa metodologia i disposar d'informació agregada.

L'observatori mostra per a cada any des del 2011, els articles científics de cada universitat publicats en accés obert i en tancat. Les fonts d'informació utilitzades són Web of Science i Scopus.

Després d'eliminar els duplicats, a partir del DOI es recupera el nombre d'articles que

  • s'han publicat en revistes d'accés obert (gold)
  • s'han publicat en revistes de subscripció que ofereixen als autors publicar en accés obert de forma immediata mitjançant el pagament d'una APC (Article Processing Charges) (híbrid)
  • s'han publicat en obert però els articles no tenen una llicència que permeti el re-ús (bronze)
  • només es troben en obert en repositoris institucionals o temàtics (green)
  • no es troben en accés obert (non OA)

Quan un article està publicat en obert en una revista i en un repositori s’ha comptabilitzat una única vegada, prioritzant la publicació en la revista i no el dipòsit en el repositori.

Quan un article es troba en un repositori però no està en accés obert perquè té un embargament no s’ha comptabilitzat com a article en accés obert.

La informació s'actualitza anualment.

Resultats

UB-UPC-UOC

UB

UPC

UOC

Universitats participants

Universitat de Barcelona (UB)
Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)
Univeristat Oberta de Catalunya (UOC)

Darrera actualització: 06/02/2019