Biblioteca del Campus del Baix Llobregat

Eina per saber quins són els científics més influents en una matèria determinada en funció de les seves contribucions.

L'Observatori de la Recerca, publicat per l'IEC, recull que les sol·licituds catalanes de patents estatals han baixat un 31,9 % en el període 2008-2014, mentre que el global de les sol·licituds...

A partir d'ara a la biblioteca us oferim un nou servei: llista d'espera de portàtils.

La University of Minnesota, en col·laboració amb altres universitats americanes, ofereix "Open Textbook Library". Aquest és un recull de llibres de text de qualitat que poden ser reutilitzats...

Springer

Durant l'any 2015 els usuaris de la UPC podeu accedir a més de 6.700 llibres electrònics publicats per Springer entre 2005 i 2015 (parts dels quals passaran a ser propietat de la UPC a finals d...

Bibliografia recomanada a la guia docent UPC

Podeu consultar la bibliografia citada a la guia docent de les vostres assignatures des d'aquest portal que permet accedir al text complet si està disponible, veure si la biblioteca disposa de...