Biblioteca del Campus del Baix Llobregat

A partir d'ara a la biblioteca us oferim un nou servei: llista d'espera de portàtils.

JoVE

Accés a continguts seleccionats de JoVE Science Education, base de dades de vídeos amb demostracions de tècniques bàsiques de laboratori.

La University of Minnesota, en col·laboració amb altres universitats americanes, ofereix "Open Textbook Library". Aquest és un recull de llibres de text de qualitat que poden ser reutilitzats...

Informe que analitza la producció científica de les dues escoles del Campus del Baix Llobregat.

Springer

Durant l'any 2015 els usuaris de la UPC podeu accedir a més de 6.700 llibres electrònics publicats per Springer entre 2005 i 2015 (parts dels quals passaran a ser propietat de la UPC a finals d...

Bibliografia recomanada a la guia docent UPC

Podeu consultar la bibliografia citada a la guia docent de les vostres assignatures des d'aquest portal que permet accedir al text complet si està disponible, veure si la biblioteca disposa de...