Totes les biblioteques

“La Xarxa de Biblioteques i Arxius de la Universitat Politècnica de Catalunya està constituïda pel conjunt de biblioteques i arxius de la Universitat i el Servei de Biblioteques, Publicacions i...

Per avaluar la producció científica es tenen en compte indicadors bibliomètrics basats majoritàriament en el nombre de citacions que reben els articles i/o les revistes.

En aquesta pàgina...

Trucs per a una lectura eficient, síntesi de documents, bibliografia i gestors de referències

Indicadors per avaluar l'impacte de la producció científica, bases de dades per mesurar-ne l'impacte, la producció científica a la UPC

Catàlegs de biblioteques, bases de dades bibliogràfiques, portals web, motors de cerca, internet invisible...

Oferta formativa en habilitats informacionals per a estudiants de grau

Programa del taller sobre Pautes per elaborar, estructurar i redactar un treball final de màster o una tesi doctoral per a estudiants de màster i doctorat

Continguts de l'activitat

  1. La comunicació científica informal. Ciència 2.0
  2. La publicació científica
  3. Estratègies per publicar

Programa del taller sobre Mendeley Premium adreçat a estudiants de màster i doctorat

Continguts de l'activitat

  1.     Avaluació de la recerca i la producció científica
  2.     ISI Web of Science i Scopus: diferències i semblances
  3.     Citacions i...

Pàgines

Subscriure a Totes les biblioteques