PAS

Personal d'Administració i Serveis

Referències extretes del catàleg

Imagina que necessites el llibre Gaia: una ciencia para curar el planeta de James Lovelock.

UPCommons és el portal d'accés obert al coneixement de la UPC, format pel conjunt de dipòsits institucionals oberts de la UPC.
...

Usuaris que poden fer ús del servei del PUC.

Preguntes freqüents sobre el servei del PUC.

Com retornar els documents que s'han prestat mitjançant el servei del PUC.

Quants cops i des d'on es poden renovar els documents que s'han agafat en préstec mitjançant el servei del PUC.

Nombre de documents PUC i durant quants dies es poden tenir en préstec.

Quins documents es poden sol·licitar mitjançant el servei del PUC.

Servei que permet a PDI, PAS i estudiantat de la UPC sol·licitar i tenir en préstec documents d'una altra biblioteca del Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya (CBUC).

Servei que permet a PDI, PAS i estudiantat de les institucions membres del CBUC treure documents en préstec de les biblioteques membres del CBUC (UB, UPF, UPC, UPF, UdG, UdL, URV, UOC i BC).

Pàgines

Subscriure a PAS