PAS

Personal d'Administració i Serveis

És el codi numèric o alfanumèric col·locat al llom dels llibres que identifica cada document i l’ordena al prestatge.

Servei exclusiu per a PDI i PAS de la UPC, que permet sol·licitar en préstec documents de les biblioteques de la UPC sense necessitat de desplaçar-vos i rebre'ls per correu intern al vostre lloc...

Guia d'ús i consulta dels llibres electrònics de la plataforma MyiLibrary

Guia d'ús i consulta de Google Books

Instruccions per saber com validar-se al CCUC.

Procediment per sol·licitar documents a través de l'interfície del CCUC.

Referències extretes del catàleg

Imagina que necessites el llibre Gaia: una ciencia para curar el planeta de James Lovelock.

UPCommons és el portal d'accés obert al coneixement de la UPC, format pel conjunt de dipòsits institucionals oberts de la UPC.
...

Usuaris que poden fer ús del servei del PUC.

Preguntes freqüents sobre el servei del PUC.

Pàgines

Subscriure a PAS