PAS

Personal d'Administració i Serveis

Eina per mesurar la producció científica

Eina per mesurar la producció científica

Indicador bibliomètric utilitzat per a l'avaluació dels investigadors

Índex bibliomètric utilitzat per a l'avaluació dels investigadors

És un dels índexs bibliomètrics utilitzar per a l'avaluació de les revistes

És un índex bibliomètric utilitzat per a l'avaluació de revistes

És un dels índexs bibliomètrics utilitzats per a l'avaluació de les revistes

Mecanismes de contacte amb les biblioteques de la UPC

Índex bibliomètric per avaluar la importància relativa d'una revista en el món científic

Eines de suport a la publicació a la UPC

Pàgines

Subscriure a PAS