Externs

Externs UPC

Informacions, novetats i dades de contacte de la BCBL de Castelldefels.

Informacions, novetats i dades de contacte de la BCT a Terrassa.

Informacions, novetats i dades de contacte de la BRGF al Campus Nord de Barcelona.

Objectius i projectes clau de Direcció 2018

Instrucciones para el uso de la red wifi en las bibliotecas de la UPC. La comunidad UPC utiliza eduroam y los usuarios externos UPCguest.

Wi-fi in UPC libraries

Oferta formativa per a doctorands de la resta d'universitats catalanes i per a entitats externes a la UPC

Instruccions per l'ús de la xarxa wifi a les biblioteques de la UPC. La comunitat UPC fa servir eduroam i els usuaris externs UPCGuest.

Accediu a l'interessant vocabulari El llenguatge del transport intermodal.Vocabulari il·lustrat. Pertany a l'estudi "Análisis, información y divulgación sobre la aportación del transporte...

L'estudiant David García va presentar el seu TFG el passat octubre sobre els planetaris en les escoles de nàutica. Cal destacar l'apartat sobre el planetari de l'FNB que és un dels més antics d'...

Pàgines

Subscriure a Externs