Estudiants de grau

Estudiants de grau

Premis i guanyadors/res
Bateria externa per a dispositius mòbil (powerbank)

Ivette Fernàndez
Marc Torra
Pau Díaz

Dades extretes de la base de dades Scopus.

Compartir els resultats de recerca és clau per tirar endavant en la vostra disciplina i en la vostra carrera.

En motiu del centenari del naixement del físic nord-americà Richard Feynman (1918-1988), la Biblioteca de l'FME durant aquest mes de maig exposa una selecció de llibres del físic.

Compartir els resultats de recerca és clau per tirar endavant en la vostra disciplina i en la vostra carrera.

Compartir els resultats de recerca és clau per tirar endavant en la vostra disciplina i en la vostra carrera.

Compartir els resultats de recerca és clau per tirar endavant en la vostra disciplina i en la vostra carrera.

Durant els mesos de Maig i Juny la Biblioteca amplia els seus horaris de caps de setmana i festius de 10:30 a 20!

El dipòsit oficial de tesis TDX (Tesis Doctorals en Xarxa), és un repositori cooperatiu que conté, en format digital, tesis doctorals llegides a les universitats de Catalunya i d’altres comunitats...

Les paraules clau del document, publicar en accés obert, una identitat digital dels autors consistent i la difusió activa dels treballs un cop publicats són les principals eines per promocionar al...

Pàgines

Subscriure a Estudiants de grau