Estudiants de grau

Estudiants de grau

És el codi numèric o alfanumèric col·locat al llom dels llibres que identifica cada document i l’ordena al prestatge.

Guia d'ús i consulta dels llibres electrònics de la plataforma MyiLibrary

Guia d'ús i consulta de Google Books

Instruccions per saber com validar-se al CCUC.

Procediment per sol·licitar documents a través de l'interfície del CCUC.

Referències extretes del catàleg

Imagina que necessites el llibre Gaia: una ciencia para curar el planeta de James Lovelock.

UPCommons és el portal d'accés obert al coneixement de la UPC, format pel conjunt de dipòsits institucionals oberts de la UPC.
...

Usuaris que poden fer ús del servei del PUC.

Preguntes freqüents sobre el servei del PUC.

Com retornar els documents que s'han prestat mitjançant el servei del PUC.

Pàgines

Subscriure a Estudiants de grau