Biblioteques sostenibles

Tot requereix energia

La Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i les seves biblioteques hem après que una gran part del consum energètic no depèn d’allò que ja és donat (l’edifici, els equips, els sistemes, etc.), sinó que depèn de nosaltres, dels nostres gestos, hàbits i dinàmiques. Hem après que, sols d’entrada, coses molt simples i eficaces permeten reduir un 30% el consum. A més, milers de persones en procés de formació circulen cada dia pels nostres equipaments, per tant, tenim el deure de donar exemple i ajudar a forjar hàbits.

Guia d'estalvi energètic a les biblioteques de la UPC

El Servei de Biblioteques, Publicacions i Arxius, juntament amb l’Oficina de Gestió Sostenible i Igualtat d'Oportunitats Nova finestra hem redactat una guia amb pautes, criteris i protocols per aconseguir un ús racional i sostenible de l’energia que s’empra per al funcionament de les biblioteques de la UPC:

Darrera actualització: 5/3/2014