Sobre aquest web

El lloc web "Bibliotècnica. La biblioteca digital de la UPC" és el lloc web principal del Servei de Biblioteques, Publicacions i Arxius de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Per informació, suggeriments o dubtes podeu contactar amb nosaltres usant aquest formulari, enviar-nos un correu electrònic a webmaster.bupcCorreu electrònicupc.edu, o bé adreçar-vos directament a qualsevol de les biblioteques de la UPC.

Aquest lloc web ha estat desenvolupat pel Servei de Biblioteques, Documentació i Arxius de la UPC, utilitzant com a base el sistema de gestió de continguts de programari lliure Drupal i ha estat optimitzat per ser usat amb el navegador Mozilla Firefox gratuït, de codi obert, disponible per múltiples plataformes i una resolució de pantalla de 1280x1024.

Per més informació del web podeu consultar el Mapa del web.