Vida mitjana de citacions

S'obté la mitjana de la distribució dels anys d'antiguitat de les referències bibliogràfiques que inclouen un conjunt concret de documents. Aquest índex s'utilitza per avaluar les col·leccions:

  • Vida mitjana de citacions rebudes: és l'edat a partir de l'any actual (any del JCR seleccionat) del 50% dels articles citats de la revista

  • Vida mitjana de citacions incloses: és el nombre d'anys de publicació, a partir de l'any en curs, que representa el 50% de les actuals citacions publicades per una revista en les referències dels seus articles

La vida mitjana d'una citació es pot obtenir a partir de la cerca a la base de dades ISI Journal Citation Report dins la plataforma Web of Science .

Darrera actualització: 14/3/2014