Usuaris del servei de préstec

Usuaris que poden fer ús del servei de préstec:

Grup I:

 • PDI i PAS de la UPC (en actiu o jubilat).
 • PDI convidat per la UPC.
 • PDI i PAS dels centres de la FUB i EAM.

Grup II:

 • Estudiantat de postgrau de la UPC (doctorands i estudiantat de màsters oficials).
 • Estudiantat de postgrau dels centres de la FUB i EAM.
 • PAS de les entitats del Grup UPC Nova finestra.

Grup III:

 • Estudiantat de grau de la UPC (incloent-hi l’estudiantat de programes de mobilitat internacional).
 • Estudiantat de grau dels centres de la FUB i EAM.
 • Estudiantat de màster i postgrau de formació permanent de la UPC School Professional & Executive Development Nova finestra.
 • PDI, PAS i investigadors de les institucions associades al CSUC i que tenen subscrit l’acord de préstec in situ Nova finestra (UJI i UdA).

Grup IV:

 • Exestudiants de la UPC (fins a 2 anys després de titular-se).
 • Membres Premium d’UPC Alumni Nova finestra.
 • PAS, PDI i estudiantat de centres adscrits a la UPC Nova finestra de titularitat privada (Euncet i EAE).
 • Membres d’associacions que han signat un conveni amb l’SBPA.
 • Membres de les entitats vinculades a la UPC Nova finestra.
 • Persones autoritzades expressament per un cap de biblioteca.

Els professors, investigadors, personal d'administració i serveis i estudiants de grau i postgrau de les institucions membres del CSUC (UB, UAB, UPF, UdG, UdL, URV, UOC, URL, UVIC-UCC, TecnoCampus Mataró-Maresme i Biblioteca de Catalunya) podeu accedir al servei de préstec de documents de la UPC mitjançant el PUC Nova finestra.

 

Darrera actualització: 27/9/2018