Usuaris del PUC

Són usuaris d'aquest servei els membres de les institucions del CSUC que pertanyen a les següents tipologies:

  • Estudiants de grau, 1r i 2n cicle.

  • Estudiants de postgrau, màsters i doctorands.

  • Personal docent i investigador de les universitats i usuaris de la Biblioteca de Catalunya.

  • Personal d'administració i serveis de les universitats i treballadors de la Biblioteca de Catalunya.

  • Altres usuaris autoritzats per la seva institució per a fer ús d'aquest servei (en el cas de la UPC, PAS del Grup UPC i PDI/PAS jubilat).

Els usuaris han d'estar registrats en la base de dades de la seva institució i no trobar-se bloquejats en el servei de préstec de documents de la seva biblioteca. Si un usuari està suspès de préstec en la seva biblioteca ho estarà també del PUC.
 

Darrera actualització: 27/11/2014