Scimago Journal Rank (SJR)

És un índex desenvolupat pel grup SCImago com alternativa al JCR. Mesura la visibilitat de les revistes que es troben a la base de dades Scopus .

Darrera actualització: 1/7/2014