Com retornar els documents del PUC

Els usuaris de la UPC poden retornar els documents que tinguin per Préstec Consorciat a qualsevol biblioteca de la UPC o bé en qualsevol de les biblioteques de la institució a la qual pertany el document.

Cal tenir en compte que el préstec constarà al registre de l'usuari fins que la institució a la qual pertany el document l'hagi rebut.

L'usuari té l'obligació de retornar els documents quan finalitzi el termini de préstec, sempre que no tingui autoritzada cap renovació, i de fer-ho en les mateixes condicions físiques en què se li han prestat.
 

Darrera actualització: 27/11/2014