Obtenció de documents

El Servei d'Obtenció de Documents (SOD):                                                        Go to Interlibrary Loan page

  • Proporciona a la comunitat universitària originals o còpies de documents que no estan disponibles a les biblioteques de la UPC.
  • Proporciona a institucions externes originals o còpies de documents de les biblioteques de la UPC.
  • El SOD subministra tot tipus de documents: llibres, articles de revista, tesis doctorals, informes tècnics, patents, conferències, etc., de qualsevol país del món i en qualsevol llengua.
  • Els documents sol·licitats a través d'aquest servei es poden utilitzar únicament per a ús privat, docent o d'investigació. Consulteu el Reglament del Servei.

Com fer una sol·licitud?

Membres de la UPC:

Abans de fer una sol·licitud al SOD és necessari consultar el Catàleg de les biblioteques de la UPC . Si el document hi és, cal adreçar-se directament a una biblioteca de la UPC.

Si el document no es troba a cap de les biblioteques, cal emplenar el formulari de sol·licitud d'obtenció de documents . Si sou membres de la UPC i voleu un document en préstec d'una biblioteca del CSUC, podeu utilitzar el Préstec Consorciat (PUC).

DEMANEU UN DOCUMENT / ASK FOR A DOCUMENT

Usuaris no UPC (externs):

Si formeu part d'alguna altra universitat o institució, feu la petició a través de la biblioteca del vostre centre (biblioteca pública, privada o centre de documentació).

Quant costa?

El cost depèn del tipus de document sol·licitat i del lloc on s'hagi de demanar. Per a més informació, consulteu les tarifes del SOD

L'import de la petició s'ha de pagar en efectiu en el moment en què es lliura el document. També es pot fer a càrrec d'una unitat estructural de la UPC (només PDI i PAS de la UPC).

Quant triga?

El temps d'espera també depèn del tipus de document i de la biblioteca subministradora. Pot oscil·lar entre cinc dies i dues setmanes si els documents es demanen a l'estat espanyol, i de quinze a vint-i-cinc dies si és a l'estranger.

Més informació:

  • A qualsevol de les biblioteques de la UPC
  • Al Servei d’Obtenció de Documents:
    Tel. 93 401 61 89
    sod.bibliotequesupc.edu
Darrera actualització: 5/11/2018