Lloguer d'armariets a la BCT

La Biblioteca disposa de 46 armariets per a dipositar objectes personals dels seus usuaris. Aquests estan situats al vestíbul de l'edifici. La Biblioteca no es fa responsable dels objectes guardats dins de la consigna que per qualsevol causa puguin desaparèixer.

Horari

L'horari del servei és de 9 h a 20.30 h. La clau s'ha de retornar al taulell de préstec abans de les 20.30 h de mateix dia. Els dies que la biblioteca fa horari especial, la clau s'ha de retornar al taulell de préstec mitja hora abans del seu tancament.

Préstec

Podeu fer servir els armariets tots els membres de la comunitat de la UPC mentre feu ús de les instal·lacions de la biblioteca.

Per utilitzar-los s'ha de demanar una clau al taulell de préstec, prèvia presentació del carnet d'usuari de les biblioteques de la UPC. Les claus es retornen al taulell de préstec.

El préstec de les claus no altera el nombre total de documents que es poden agafar en préstec.

No es prestarà cap armariet als usuaris que tinguin el servei de préstec bloquejat.

Sancions

El retard en la devolució de la clau es penalitza amb el bloqueig del dret a treure documents en préstec fins que no s'hagi retornat la clau.

Cada dia de retard en la devolució es sanciona amb 5 dies de retard acumulats en l'historial de préstec.

En cas de pèrdua de la clau, l'usuari ha de pagar 10 euros.

Darrera actualització: 24/3/2014