Lloguer d'armariets a la BCBL

Funcionament del servei

  • Poden fer servir els armariets tots els membres de la comunitat de la UPC mentre estiguin dins de la biblioteca.
  • La biblioteca disposa de 32 armariets distribuits entre els vestíbuls de les plantes 1 i 2 (16 armariets per planta).
  • Per utilitzar-los han de demanar una clau al taulell de préstec, prèvia presentació del carnet de la UPC. Les claus es retornaran al taulell de préstec (planta 0).
  • El “préstec de les claus” no alterarà el nombre total de documents que es poden treure en préstec.
  • L’horari del servei és de 8:30 a 19:30 hores. La clau s’ha de retornar al taulell de préstec abans de les 19:30 hores del mateix dia.
  • Els dies en que la biblioteca faci un horari especial la clau s’haurà de retornar al taulell de préstec mitja hora abans del tancament de la biblioteca.
  • La Biblioteca no es fa responsable dels objectes guardats dins de la consigna que per qualsevol causa puguin desaparèixer.
  • El retard en la devolució de la clau de l'armariet es penalitzarà: l'usuari no podrà fer ús del préstec de portàtils i llibres, ni de les sales de treball, fins que hagi tornat la clau. Cada dia de retard en la devolució de la clau serà sancionat amb 5 dies en l'historial de préstec i, un cop retornada, no podrà treure portàtils en préstec ni reservar sales de treball durant una setmana.
  • En cas de pèrdua de la clau l’usuari haurà de pagar 10 euros.
  • No es prestarà cap armariet als usuaris que tinguin el servei de préstec bloquejat per acumulació de multes o altres causes.
Darrera actualització: 19/3/2014