Índex g

Índex elaborat pel professor Leo Egghe, el qual consisteix en ordenar descendentment els articles produïts per un investigador segons el nombre de citacions rebudes i elevar al quadrat l'ordre de l'article.

Aquest índex dóna més rellevància als articles que tenen un alt nombre de citacions.

        Índex g
L'Índex g correspon a la darrera posició en la qual el nombre de citacions acumulades és igual o major que la posició al quadrat.

Darrera actualització: 14/3/2014