FAQs del PUC

I si...

No es poden sol·licitar els documents des del CCUC

Alguns exemplars no disponibles pel PUC poden estar disponibles a través del servei de préstec interbibliotecari (podeu sol·licitar-los clicant +Info des del CCUC Nova finestra, o bé adreceu-vos al taulell de qualsevol biblioteca de la UPC.

Es tornen els documents amb retard

S'aplicarà un dia de penalització del servei per cada dia de retard i per cada document.

No es retornen  els documents o es retornen malmesos

L'usuari haurà de restituir-los amb exemplars de la mateixa edició o de característiques similars, si es troben exhaurits, o bé amb el valor equivalent segons fixi el CBUC anualment.

Fins que això no es compleixi, l'usuari quedarà exclòs d'aquest servei, amb independència d'altres mesures que es puguin aplicar.

S'han retornat els documents, però segueixen constant a l'usuari que els tenia en préstec

Adreceu-vos al taulell de préstec de qualsevol biblioteca de la UPC.
 

Darrera actualització: 25/2/2015