Estudis bibliomètrics

Les biblioteques realitzen estudis bibliomètrics amb informació sobre:

  • la producció cíentífica dels investigadors i investigadores de la UPC
  • l'impacte de les seves publicacions
  • el posicionament de la UPC versus altres universitats europees i internacionals
  • l'anàlisi comparativa de les àrees temàtiques de la UPC

La majoria d'aquests estudis s'han elaborat amb dades extretes de les bases de dades del Web of Science i Scopus.

Estudis comparatius per àrees temàtiques i escoles

Articles publicats per investigadors

La Recerca a...

Observatori de la publicació científica de la UPC

Darrera actualització: 15/11/2018