Espais i equipaments

A les Biblioteques de la UPC disposem d'espais i equipaments per a treballar individualment o en grup i sales de formació amb connexió a la wifi UPC. També disposem d'espais i equipaments de treball adaptats per a usuaris amb necessitats especials.

Juntament amb l’Oficina de Gestió Sostenible i Igualtat d'Oportunitats hem redactat una Guia amb pautes, criteris i protocols per aconseguir un ús racional i sostenible de l’energia que s’empra per al funcionament de les biblioteques.

A més dels espais de les biblioteques, les escoles i facultats de la UPC t'ofereixen més de 1.600 places en sales d'estudi.

Espais

Les condicions generals d’accés i ús dels espais estan regulats per les Condicions sobre l’accés i l’ús de les biblioteques: reglament dels serveis bibliotecaris de la UPC PDF (Acord núm. 53/2006 del Consell de Govern de 30 de maig de 2006).

Equipaments

Equipaments adaptats

  • Ordinadors de sobretaula adaptats per a usuaris amb disminució visual amb pantalles 19in TFT, altaveus, teclats de tecles grosses, cobertor de teclats, ratolins de bola i softwares Jaws 9.0 Professional i Zomtext Xtra 9.1. Disponibles a la BRGF i a la Biblioteca ETSAB.
  • Ordinadors portàtils adaptats a usuaris amb dislèxia, amb programari DiTres (un paquet d'ajuda que funciona com a eina d'aprenentatge multisensorial) i que conté els programes DiTex, DiDoc i DiLet. Disponibles a totes les biblioteques de la UPC.

Espais i equipaments per biblioteca

Consulteu les característiques i les condicions d'ús dels espais i equipaments de cadascuna de les biblioteques:

Darrera actualització: 15/2/2018