CARHUS plus +

És un sistema d'avaluació de revistes científiques dels àmbits de les ciències socials i les humanitats.

La revisió es realitza cada dos anys.

Darrera versió consultable de l'índex CARHUS plus + .

 

Darrera actualització: 22/4/2014