Avaluació de la informació

Per avaluar si el contingut respon a allò que necessites:

Criteris per avaluar recursos d'informació

Rellevància: el recurs s'adequa a la cerca i al tema?

Actualització: s'indica la data de la darrera edició o darreres modificacions del document? Es tracta de la versió més recent?

Fiabilitat: la informació que dona l’autor és de confiança i s’ha basat en fons reconegudes? Cal tenir en compte els següents elements:

  • Autoria: està signat per l'autor? Dóna dades sobre l'autor? S'identifica alguna organització que doni suport a l'autor? Les fonts d'informació que utilitza són fiables?
  • Edició: és una editorial coneguda en l'àmbit científic? Té un sistema de revisió d'experts (peer-review)?
  • Crítica rebuda: factor d'impacte, ressenyes de llocs web tècnics, etc.?

Precisió: forma com l’autor tracta el tema i quin abast li dona. Està ben argumentat? Té bibliografia? La informació és objectiva o d'opinió?

Cobertura: determina quin és l’abast del document (àmbit geogràfic, temporal, etc.).

Criteris per avaluar els resultats de la cerca

Soroll documental: es produeix quan s’obté informació no rellevant en el procés de cerca, és a dir, quan s’obtenen documents no desitjats.

Per solucionar el soroll cal tornar a dissenyar l’estratègia de cerca o limitar amb l’opció de cerca avançada.

Silenci documental: es produeix quan no som capaços de recuperar la informació que la base de dades té disponible sobre un tema.

Per solucionar el silenci podem tornar a fer l’equació de cerca utilitzant sinònims combinats amb l’operador booleà OR, traduccions en diferents idiomes, símbols de substitució, truncaments i opcions d’expansió de cerca que proporcioni la base de dades.

Exhaustivitat: els resultats de la cerca són exhaustius quan recuperem tot allò que s’ha publicat sobre el tema que ens interessa, és a dir, trobem tot el que ens pot donar la base de dades que inclogui els termes de l’estratègia de cerca amb les condicions especificades.

Precisió: els resultats són precisos quan tot el que es recupera és útil per al treball. Significa trobar allò que fa referència al tema que busquem.

Recorda:

  • Una bona cerca és exhaustiva i precisa
  • Si recuperes soroll o silenci documental, has de reformular la cerca
Darrera actualització: 6/6/2018