Autoenregistrament de vídeo a la BCBL

L'11 d'octubre de 2010 la Biblioteca del Campus del Baix Llobregat (BCBL) va posar en marxa el servei d'autoenregistrament de vídeos docents. Aquest servei està destinat al personal docent (PDI)  del Campus del Baix Llobregat de la UPC com a complement de la seva activitat docent i també a estudiants del campus que necessitin enregistrar materials relacionats amb alguna assignatura. El servei us ofereix la possibilitat d'enregistrar una "píndola" docent.

L'aula d'autoenregistrament de vídeos es troba situada a la planta 1 de la biblioteca (s'entra directament des del vestíbul).

Equipament de l'aula

 • 2 paraigües antireflectants + peus
 • 3 focus
 • 1 Ordinador (amb connexió a Intenet, programari d'ofimàtica i programa Camtasia)
 • 1 petaca de micro (amb emisor i receptor)
 • 1 pantalla (que fa la funció de Telepronter)
 • 1 terminal de telèfon (per trucar al personal de la BCBL)
 • 1 càmera de vídeo
 • 1 auriculars
 • 4 piles extres carregables (per reemplaçar les piles del micro)
 • 1 carregador de piles
 • 1 canó projector

Normes de funcionament del servei

 • Cal reservar prèviament l’aula mitjançant l’aplicatiu de reserva d’aules Nova finestra de la BCBL i triar la "sala vídeo".
 • Aquest servei d’autoenregistrament i autoedició de vídeo és d’autoservei però l’usuari comptarà amb el suport tècnic del personal de la Factoria de la BCBL, en cas que sigui necessari.
 • Només es podrà reservar l’aula en l’horari en què hi hagi personal especialitzat a la BCBL. L’aplicatiu  ja està configurat de tal manera que només permet reservar l’aula en les períodes horaris en els que hi ha personal disponible. Consulta la disponibilitat de l'aula Nova finestra i les franges horàries reservables.
 • El servei està pensat per a enregistrar el/la conferenciant + material explicatiu (arxiu PPT o web). Però existeix la possibilitat d’enregistrar només el/la conferenciant. En aquest cas podeu utilitzar només l’enregistrament amb la càmera i el programa Camtasia Studio.
 • A l’aula hi ha un aparell de telèfon destinat a incidències tècniques o suport. Si és el cas, s’ha de trucar al personal de la BCBL al Tel. 23562.
 • Per a l’enregistrament són necessàries 2 persones: el conferenciant + una persona de suport en el PC.
 • S’ha de portar un CD-ROM, un DVD o una memòria USB (1GB com a mínim) per a endur-se el vídeo enregistrat. Si no s'opta per aquesta opció, l'usuari es pot pujar el vídeo en el seu repositori de fitxers (tipus Dropbox).
 • L’usuari també ha de portar el contingut a enregistrar en un arxiu PPT  amb un requadre preestablert  a la part superior dreta del document.
 • La clau de l'aula s'ha de demanar i retornar al servei de préstec (planta 0).
 • S’ha de tenir cura de tot el material de l’aula. En cas contrari es sancionarà seguint les normatives de la biblioteca. Hi ha la possiblitat de publicar el vídeo a la Videoteca UPC Nova finestra. En aquest cas s'ha de comentar al personal de la BCBL.
 • Consulteu els aspectes legals Nova finestra que cal tenir en compte en la gravació i/o difusió d'activitats en què apareguin persones físiques.

Com autoenregistrar i editar un vídeo? 

Aquest tutorial és un exemple de píndola docent enregistrada i editada mitjançant aquest servei: Com autoenregistrar i editar un vídeo? Nova finestra

Exemples de vídeos autoenregistrats

65 vídeos Nova finestra de l'assignatura Arquitectura per a la Protecció de Continguts (APC) de l'EETAC.

 

Darrera actualització: 15/9/2017