Treballs acadèmics d'UPCommons més consultats

Podeu consultar els 75 treballs acadèmics de la UPC més consultats a UPCommons.

En la primera posició hi ha la tesina de Lara Medina Romero Análisis de la viabilidad económica y ambiental del uso de armaduras corrugadas de acero inoxidable en elementos de hormigón armado sometidos a clases de exposición agresivas. Aplicación a elementos en contacto con aguas residuales agresivas, presentada el 2006, i que va tenir com a tutors als professors Esther Real i Climent Molins de l'ETSECCPB.
Des de la seva publicació en accés obert a UPCommons, la tesina suma més de 629.256 consultes d'arreu del món, i continua sent el treball més consultat durant 2016 i 2017.

Darrera actualització: 5/12/2018