Publicar en accés obert sense cost

Podeu publicar en accés obert sense cost a revistes de la Royal Society of Chemistry (RSC) i SCOAP3 (Sponsoring Consortium for Open Access Publishing in Particle Physics):
Per una banda, la subscripció a les revistes de la Royal Society of Chemistry (RSC) permet que la Universitat publiqui dos articles en accés obert en alguna de les revistes d'aquesta editorial sense cap despesa per als autors. Els coautors UPC i que siguin corresponding author interessats en rebre aquest bo per publicar sense cost cal que facin arribar un missatge a info.biblioteques[at]upc.edu. L'assignació del bo es farà estrictament per ordre d'arribada.
Per l'altra, SCOAP3, consorci en el qual participen el CERN i l'IAEA entre d'altres institucions, ofereix la possibilitat de publicar en accés obert en les seves revistes sobre física de partícules sense cap cost per als autors.
 

Darrera actualització: 10/12/2018