Metrics Toolkit

Metrics Toolkit és un recurs adreçat a investigadors i avaluadors que proporciona una guia per demostrar i avaluar les evidències de l’impacte de la recerca científica. Amb aquest recurs d’informació especialitzat es pretén comprendre ràpidament què significa una mètrica, com i on es calcula i si és adequada per a un propòsit determinat. S’hi inclouen mètriques d’origen bibliomètric i indicadors alternatius, relacionats amb les mencions a xarxes socials o a mitjans de comunicació, les descàrregues a Internet, entre d’altres.

Darrera actualització: 5/12/2018